Jdi na obsah Jdi na menu
 

Program pro Skočice

23. 2. 2015

 

„ Program pro Skočice“ (priority činnosti SOS) dlouhodobé cíle

 • zvýšení bezpečnosti v obci – doprava

zajistit instalaci měřiče rychlosti na vjezdech do obce od Přeštic a od Horušan

               -   oprava levého chodníku v úseku od kaple ke škole směrem

                    na Horušany, v návaznosti zřídit místo pro přecházení u budovy

                    ZŠ a MŠ Skočice

 • oprava a úprava komunikace od kaple směrem na Roupov

      (nevyhovující šíře vozovky, chybějící chodník)

 • spolupracovat s Městem na získání grantu na výstavbu víceúčelového hřiště (pro aktivity ZŠ a MŠ, SDH, veřejnosti), zadání projektové dokumentace mělo být již zařazeno do návrhu rozpočtu města na r. 2015 (viz usnesení RM ze dne 17. 4. 2014 č. 108/2014)
 • získat vhodné prostory pro pobočku Městské knihovny Přeštice – internet, klub pro matky s dětmi, seniory, zasedací místnost pro spolkovou činnost a různé volnočasové aktivity, prostor pro prezentaci historie obce i aktuálního dění v ní ( např. v prostorách tzv. Skočického dvora,  dle odborné konzultace by historické prostory vyhovovaly i potřebám DHP, např. depozitář) 
 • podílet se ve spolupráci s Městem na přípravě projektu cyklostezky Přeštice – Skočice podél hlavní silnice (mj. bezpečný příjezd na koupaliště pro mládež a občany z Přeštic), včetně navazujícího a účelného pokračování přímo v obci

+ odpočívadlo pro cyklisty a turisty

 • vypracovat pravidla pro údržbu veřejné zeleně: výsadba, sekání trávy apod.
 • zpracovat návrh projektu na úpravu tvrziště – veřejná zeleň
 • zajistit vybudování chybějící části místní komunikace k.č. 1335 a napojit ji na polní cestu k.č. 1708 a tak umožnit veřejnosti snazší přístup do Obecního lesa (k.č. 1684)    
 • zvýšit povědomí občanů o obci (historie, ekosystémy, zajímavosti)
 • zachování historických pramenů obce i pro další generace (najít odpovídající prostory pro archivaci, ale i výstavnictví kronik, listin, dopisů, fotografii apod., popř. digitální podoba části kroniky
 • zpřístupnění kaple i mimo ojedinělé bohoslužby
 • vytvoření modelu skočické tvrze
 • zpracovat návrh naučné stezky (oslovit MS, DHP, popř. ZUŠ- výtvarný obor)
 • spolupracovat s místními organizacemi a spolky – ČČK, MS a   SDH na zlepšení podmínek života v obci

krátkodobé cíle (s řešením do jednoho roku)

 • zamezení černých skládek - minimálně 2x ročně přistavení kontejnerů na zahradní odpad (jarní termín od 27.4. do 10.5., podzimní termín od 19.10. do 1.11. ), nutno zvolit vhodné umístění
 • prosadit konečnou úpravu obou stanovišť s kontejnery tříděného odpadu (U Kovarny, Pajzovna), viz  sběrná místa v Přešticích      (pozn. schváleno RM dne 17. 4. 2014, ale doposud nevyřešeno!)
 • ve spolupráci s Městem a Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka zpracovat návrh na jednotné informační tabule v obci (umístění u kaple – s mapou okolí, dále např. tvrz, statek, škola, památník …) a opravit křížky a pomníčky v katastru obce
 • pořádání kulturních a sportovních akcí

-  např. vánoční jarmark, akce pro děti a mládež, pravidelné turistické výpravy a sportovní akce

 • oslovit jednotlivé spolky v obci a připravit společný kalendář akcí, které budou plánovány na příští rok

Program byl dne 28.11. 2013 jednomyslně schválen hlasováním na Valné hromadě SOS.                                                                                             Poslední aktualizace proběhla na jednáních Výboru SOS počátkem února 2015.