Jdi na obsah Jdi na menu
 

SOS v roce 2014

23. 2. 2015

Činnost Sdružení občanů Skočic v roce 2014

 

    prosinec 2013

  • Adventní jarmark  ( 30.11, 1. 12. a 3. 12. 2013)

Akci jsme pořádali poprvé, přesto byla velmi úspěšná - dle ohlasů návštěvníků, prodejců a v neposlední řadě podle výše výtěžku, který byl předán pro potřeby místní ZŠ a MŠ.

(pro zajímavost na jarmark  přispělo 19 výrobců + žáci ZŠ a děti z MŠ)

 

  • Vánoční pochod – cílem našeho putování byl překrásný vyřezávaný betlem

      pí Andrlíkové v Příchovicích a svatovojtěšský obraz v nedalekém Ticholovci (29. 12.)

       Procházky se za příjemného prosincového počasí zúčastnilo přes 20 turistů všech

      věkových kategorií a opravdu jsme si výlet užili.

 

    rok 2014

 

  • Putování na Skočickou mýť (24. 5.)

Na nejvyšší vrchol blízkého okolí vyrazilo 34 lidiček a 3 psi. Na děti cestou čekaly různé soutěže připravené členkami ze skautského střediska Přeštice, přečkali jsme bouřku, dobyli jsme kótu 505, 8 m a pod Pahorkem jsme si opekli buřtíky a pobavili jsme se u táboráku.

 

  • Instalace informačních skříněk

Uvítali jsme návrh člena SOS pana Vladimíra Váci na zřízení vývěsních skříněk na zdi Skočického dvora. O financování a realizaci se podělila firma Ideax s MěÚ Přeštice. Skříňky využívají organizace obce (SDH, ČČK, SOS)  a ZŠ.

 

  • Osázení ozdobných květníků  (5 ks u hostince a  1x u rybníka směr Roupov)

Na počátku června jsme se pustili do drobného vylepšení vzhledu naší obce. Do ozdobných betonových květníků jsme vysadili zakrslé jehličnany, keříky a skalničky.

Nákup sazenic financoval MěÚ Přeštice, se zeminou vypomohla fa Ideax.

 

  • Podpisová akce cyklostezky – v dubnu jsme pomohli při shromažďování podpisů podporujících zřízení cyklostezek, které by měly propojit části Skočice, Žerovice, Zastávka a Vícov s Přešticemi. Naši spoluobčané se velmi ochotně svými podpisy jasně vyjádřili – cyklostezky by přivítali.

 

  • „Ahoj, školo!“ (22. 6.)

Na malé školáky čekalo několik překvapení: malování barvami na obličej, představení činnosti Policie ČR díky dvěma ochotným tatínkům, projížďka na koních místních chovatelek. Zajímavé a veselé odpoledne bylo zakončeno táborákem.

 

  • Talentcup  Skočice (4. 10.)

Společně s firmou Ideax jsme se podíleli na organizaci posledního dílu cyklistických závodů pro mladé talenty. Akce je velmi profesionálně připravena týmem kolem p. Hrádka a přeštickým cyklistickým oddílem.  Skočická závěrečná část se vydařila, závodníkům a početnému diváctvu přálo počasí, výkony byly kvalitní. Přeštičtí organizátoři si trať a přístup fy Ideax (včetně naší pomoci) velmi pochvalovali.

Věříme proto, že naše trať si získala trvalé místo v seriálu závodů.

 

 

  • Valná hromada  SOS   (22. 10.)

Výbor sdružení svolal řádnou VH, která se konala v tělocvičně místní ZŠ.

Jednání se zúčastnilo 16 členů SOS a 2 nečlenové.

 

             Program:

                1.  Zahájení a prezence členů SOS, volba návrhové komise

                2.  Kontrola usnesení z řádné  VH (28.11. 2013)

                3.  Informace o změně názvu podle nového občanského zákoníku

                4.  Zpráva o hospodaření

                5.  Program pro Skočice - plnění

                6.  Zhodnocení činnosti - akce SOS

                7.  Různé (adventní jarmark, registrace nových členů)

                8.  Diskuze

                9.  Usnesení

              10.  Závěr

           

              Pozn: člen výboru JUDr. Žižka informoval přítomné o formální změně názvu  

               vyplývající z nového občanského zákoníku. Nový úřední název zní „Sdružení

               občanů Skočic, z.s.“ , tj. zapsaný spolek.

             

             S přijatým Usnesení je možno se seznámit na webových stránkách SOS

 

 

  • Vánoční jarmark  (29., 30. 11. a 2. 12.)

Ve spolupráci s kronikářkou obce paní Jarolímovou jsme připravili druhý vánoční jarmark v prostorách naší krásné skočické kaple. Po tři dny si mohli návštěvníci akce nejen prohlédnout zajímavý interiér kaple, pokochat se zdařilými dílky mladých umělců z výtvarného oboru ZUŠ Přeštice ze třídy paní uč. Jany Boškové a samozřejmě zakoupit si rukodělné výrobky vytvořené spoluobčany, přáteli a také dětmi našich škol. Výtěžek z akce, který letos činil 7000,- Kč - tedy více než vloni, byl předán pro potřeby ZŠ a MŠ Skočice,