Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada 2016

 Výbor občanského sdružení „SOS“ – Sdružení občanů Skočic, z.s.

 

 svolal na 23. 11. 2016  řádnou valnou hromadu, která se konala v tělocvičně místní ZŠ.

 

Program:  1.  Zahájení a prezence členů SOS, volba návrhové komise

                 2.  Kontrola usnesení z řádné  VH (26. 11. 2015) 

                 3.  Volba výboru SOS na další funkční období

                 4.  Program pro Skočice – plnění, vyjádření zástupců Města      

                 5.  Zpráva o hospodaření   

                 6.  Zhodnocení činnosti sdružení v r. 2016

                 7.  Plán akcí na r. 2017 

                 8.  Diskuze 

                 9.  Usnesení

               10.  Závěr