Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada 28.11.2013

28. 11. 2013
  • Ve čtvrtek 28. 11. 2013 od 18:00 hod. se konala v budově ZŠ a  MŠ Skočice VALNÁ HROMADA. Více info na letáku. 

valna-hromada.jpg

Usnesení

 

z  řádné valné hromady občanského sdružení „Sdružení občanů Skočic“

konané dne 28. listopadu 2013 v tělocvičně ZŠ a MŠ Skočice:

 

 Sdružení občanů Skočic (dále jen SOS):

 

A  schvaluje

       

  1. kontrolu usnesení ustavující VH ze dne 28. 5. 2013

 

2.    Program pro Skočice  (pro: 18 členů, proti: 0, zdržel se: 0)

 

 

B   ukládá

      výboru sdružení

  1. uveřejnit zápis z jednání řádné valné hromady SOS  (vývěska MěÚ Přeštice v části  Skočice, článek v Přeštických novinách, na webových stránkách sdružení)

      termín: do 9. 12. 2013 (PN dle uzávěrky periodika)

  1. připomínkovat

a) opravu komunikací v obci

  • od kaple směr na Roupov, včetně nevyhovující šíře vozovky v některých úsecích ( např. proti vjezdu k bytovým domům) a nebezpečných kamenů před domem p. Hanzlíka
  • od hlavní silnice směr Pajzovna, dále až k polní cestě u čp. 166  
  • nebezpečná dopravní situace u kaple (vlivem instalace přenosných dopravních značek zúžená vozovka, pozn. problém s vozovkou bez nápravy již nejméně od konce srpna!!)

Jde o místo, kudy procházejí téměř všichni školáci, popř. projíždějí denně

s rodiči do ZŠ, MŠ

             b) chybějící kanál vpravo u komunikace směr Horušany (v bezprostřední blízkosti

                  školy!!

             c)  urychleně vyřešit instalaci výstražné dopravní značky u ZŠ, MŠ

             d)  nezpevněná vedlejší cesta (směr tvrziště) – deště pravidelně vyplavují kameny,

                  štěrk a bláto až na hlavní komunikaci (křižovatka u pomníku)

             e)  úpravu obou sběrných míst + celého prostoru Pajzovny (zbytky materiálu,

nálety vegetace apod.)

f)nesouhlas s pronájmem hřiště Městem Přeštice SDH Skočice, jedná se

o obecní pozemek, nikoli pozemek soukromého subjektu

             g)  souhlas Města s opravou pěšiny kolem rybníka k hospodě a k silnici směr Lužany 

 

Všechny body usnesení byly jednomyslně schváleny (pro: 18, proti: 0, zdržel se:0)